Hem

Alastor Press

Alastor Press är ett litet, höglitterärt förlag som sedan starten 2001 strävat efter att tillgodose känsliga sinnens behov av estetisk finkalibrering. Alastor ger huvudsakligen ut översatt litteratur från förra sekelskiftet som faller inom ramarna för dekadensen, symbolismen och andra närliggande riktningar.

Här hittar du nyheter och våra utgåvor till förmånliga priser. Utgivningen finns under fliken Webbutik Alastor och vår klassikerserie hittar du under Webbutik Alastor Klassiker.

Välkommen!

Aktuell utgivning