Om förlaget

Alastor Press är ett litet, höglitterärt förlag som sedan starten 2001 strävat efter att tillgodose känsliga sinnens behov av estetisk finkalibrering. Alastor ger huvudsakligen ut översatt litteratur från förra sekelskiftet som faller inom ramarna för dekadensen, symbolismen och andra närliggande riktningar. Vi startade i Malmö men har idag vårt säte i Uppsala även om vi ofta befinner oss på resande fot i världen och tiden.

Alastor Press drivs idag av Andreas Lundberg och Hillevi Norburg.