Alastor Press är ett litet, höglitterärt förlag som sedan starten 2001 strävat efter att tillgodose känsliga sinnens behov av estetisk finkalibrering. Alastor ger huvudsakligen ut översatt litteratur från förra sekelskiftet som faller inom ramarna för dekadensen, symbolismen och andra närliggande riktningar.

Vår utgivning är fönster som vetter mot världar bortom vår – dekadenternas artificiella lustgårdar och symbolisternas transcendentala vita vidder. Böcker för den som är beredd att ta litteraturen på allvar. Idag är det de små oberoende förlagen som till stor del bär utgivningen av kvalitetslitteratur.

Det är vi som vågar se bortom en svensk eller engelskspråkig samtid till andra tider och språk. Det är vi som har modet att ge efter för böckerna som ropar från hyllorna oaktat deras eventuella säljbarhet. Vi värnar om boken som materiellt skönhetsobjekt och vägrar därför såväl e-publikationer som ljudböcker. Vi gör det vi gör av en orsak allena: vi måste. Vår är en pilgrimsfärd till litteraturens rena källor.

Alastor Press drivs idag av Andreas Lundberg och Hillevi Norburg.


Du är välkommen att kontakta Alastor Press, enklast görs detta via e-post eller formuläret nedan. Du hittar oss också på sociala medier. Vi försöker svara så fort vi har möjlighet och tid.


E-post
info@alastorpress.com

Facebook
www.facebook.com/alastorpress/

Instagram
www.instagram.com/alastorpress

Twitter
twitter.com/AlastorPress

Postadress
Alastor Press Bokförlag AB
C/O Norburg Täljstensvägen 2C
752 40 Uppsala

På förekommen anledning: Alastor Press ger inte ut nyskriven poesi eller prosa, därför har vi inte möjlighet att ta emot några originalmanus. Vänligen respektera detta.