Titel: Den mystiske brevskrivaren och andra opublicerade noveller
Originaltitel: Le mystérieux correspondent et autres nouvelles inédites
Författare: Marcel Proust

Översättare: Hillevi Norburg
Formgivare: Hillevi Norburg
Format: Trådbundet mjukband
Antal sidor: 128
Utgiven: Februari 2022

ISBN: 978-91-89633-75-96


Nio aldrig tidigare publicerade novellfragment av Marcel Proust, det var vad som uppdagades i ett privat arkiv år 2018. Författaren själv hade aldrig låtit publicera något av dem, inte ens talat om dem med någon. I dessa, mer eller mindre skissartade utkast, experimenterar den unge Proust med olika grepp och genrer; såväl spänningsberättelsen, fantastiken, den filosofiska dialogen och societetsskildringen finns representerade. En del skulle han få nytta av när han senare påbörjade sitt stora katedralbygge till roman, På spaning efter den tid som flytt, andra finner vi bara i dessa korta texter. Det handskrivna manuskriptets många variationer presenteras utförligt i en omfattande notapparat som gör det möjligt för läsaren att följa en fascinerande och ofta motsägelsefull och komplex kreativ process.

Redigerade och uttolkade av litteraturprofessorn Luc Fraisse presenteras dessa novellfragment nu i Hillevi Norburgs svenska översättning. Den svenska utgåvan är dessutom försedd med ett nyskrivet förord av Emi-Simone Zawall.


Alastor Klassiker

Den mystiske brevskrivaren finns också i serien Alastor Klassiker där vi samlar våra mest oumbärliga dekadensklassiker..

Utgiven: November 2022

ISBN: 9789189633810-9