Titel: Parias – prosa i urval
Författare: Ola Hansson
Formgivare: Oskar Aspman

Format: Häftad
Antal sidor: 165
Utgiven: Maj 2004

ISBN: 9789189633063


Ola Hansson föddes 1860 i skånska Hönsinge, och dog 1925 i Buyukdere, nära Konstantinopel.

I denna volym har tre av hans på sin tid mest uppseendeväckande prosaverk samlats. Det är noveller och prosapoetiska betraktelser, präglade av en nervös sensibilitet och den frihetsträngtan som fick den rotlöse författaren att bege sig ut i världen. Hanssons prosa tränger med sin psykologiska skärpa djupt in i samhällets skuggsidor, där människan underkastas dunkla krafter som könsdriften, ångesten och lockelsen till brott. Boken innehåller förutom Parias både Ung Ofegs Visor och Sensitiva Amorosa. Det är första gången på över 80 år som de två förstnämnda utkommer i oförkortat skick.