Titel: Paulina 1880
Originaltitel: Paulina 1880
Författare: Pierre Jean Jouve

Översättare: Hillevi Norburg
Formgivare: Beatrice Bohman
Format: Trådbundet mjukband
Antal sidor: 200
Utgiven: Mars 2017

ISBN: 9789189633421


Paulina Pandolfini är Milanos vackraste kvinna. Hennes far och bröder bevakar svartsjukt hennes minsta rörelse. Hennes biktfader oroar sig. Paulina vill underkasta sig Gud och göra bot – men hon är ju utan synd, det högmodiga barnet! Greve Cantarini betraktar Paulina. Han förstår henne inte, men han älskar henne till vanvett. Och Paulina? Paulina vill bara vara glad och lida och njuta och vara ren.

Pierre Jean Jouves Paulina 1880 utkom 1925 och nominerades till det prestigefyllda Prix Goncourt. På en gång stillsam och storslagen skildrar den en själ som slits mellan gudomlig nåd och köttslig lidelse. Dess nyskapande form och djärva syntax förebådar ”den nya romanen”.