arthur rimbaud samlade skrifter

Titel: Samlade skrifter
Författare: Arthur Rimbaud
Översättare: Elias Wraak

Antal sidor: 954
Utgiven: September 2013

ISBN: 9789189633162Arthur Rimbaud (1854-1891), arketypen för den fördömde poeten, skrev lejonparten av sitt verk i tonåren, ett verk – visionärt, utsökt och stundom obscent – som för alltid kom att förändra poesin. I början av tjugoårsåldern övergav han poesin och flackade omkring i Europa innan han slog sig ned på Afrikas horn för att handla med kaffe, elfenben och guld.

”Jag lyckades utrota allt mänskligt hopp ur min själ. Ljudlöst som ett vilddjur vräkte jag mig över varje glädje för att strypa den. Jag ropade på bödlarna för att döende bita i deras gevärskolvar. Jag ropade på plågorna för att de skulle kväva mig med sand och blod.”

Denna volym samlar allt som finns bevarat av Rimbaud, från de första skolanteckningarna till de sista breven på dödsbädden, i en kronologisk ordning som upphäver gränsen mellan den ”förste” och ”andre” Rimbaud, och tydliggör människan Rimbaud, vid sidan av myten.

***

Skrivet om Rimbauds Samlade skrifter:

Det digra har nu gjorts ännu digrare, då förlaget gör ett nytt försök att göra Rimbaud till en angelägenhet för svenska läsare, med en mycket mer utförlig volym: Samlade skrifter. [—] Att det fortfarande går att hitta honom i gymnasieantologier känns lätt overkligt – svindlande: fattar de då inte hur skadligt subversiv han är? Hur helvild han är i sitt skrivande? ”Rimbaud är ett klimat”, säger Wraak i en essä – tidigare publicerad 2005 – och det håller jag med om: en poet som man vistas i, och sedan tar sig därifrån, då det är för jobbigt att vara kvar. – Björn Kohlström, Bernur.

I vissa delar av brevkorrespondensen från de tio sista åren, som inte minst ägnades åt vapenhandel i Afrika och Arabien, agerar han som en utrikeskorrespondent med vitala och beskrivande bilder av krigshärjade områden, analyser av politiken och den framtida utvecklingen. Det är skäl nog att ta med breven här och boken är en guldgruva för Rimbaud-älskare. – Annette Larsson, BTJ-häftet (ej på nätet).

En av den litterär modernismens allra tyngsta tegelstenar har blivit ännu tyngre. – Jonas Thente, notis i DN (ej på nätet).


Arthur Rimbaud samlade skrifter 2
Arthur Rimbaud samlade skrifter 1

Alastor Klassiker

Samlade skrifter finns också uppdelad i två volymer i serien Alastor Klassiker där vi samlar våra mest oumbärliga dekadensklassiker.

Utgiven: Oktober 2017

ISBN: 9789189633483 (vol 1) & 9789189633490 (vol 2)