Titel: Sånger utan ord
Författare: Paul Verlaine

Översättare: Elias Wraak
Formgivare: Beatrice Bohman
Format: Inbunden
Antal sidor: 219
Utgiven: September 2016

ISBN: 9789189633407


Ambitionen med detta Verlaine-urval är att ge en bred bild av detta i svenskspråkiga sammanhang tämligen eftersatta författarskap. Flera av dikterna har aldrig översatts till svenska förut och nästan alla av Verlaines diktsamlingar finns representerade.Idag har Paul Verlaine (1844-96) kanske fått stå tillbaka för den yngre diktarfränden Rimbaud som han hade ett stormigt förhållande med.