Prenumeranter Uncategorized

”I ruset” av D’Annunzio – gåvoskrift till prenumeranter

Med ojämna mellanrum får Alastors prenumeranter en liten gåvoskrift som inte går att köpa på annat sätt. Det är ett sätt för oss att visa vår uppskattning och tacksamhet för de läsare som troget följer vår resa ner i litteraturens undervegetation. Utan er hade vi konkursat för länge sedan. Tidigare dylika skrifter har varit en etyd av Proust över Gustave Moreaus symbolmättade måleri och en liten novell om njutning av erotomanen och kattälskaren Pierre Louÿs.

Tillsammans med utskicket av La Marchesa kommer prenumeranterna att få en liten volym som är tematiskt förbunden med den nästan fyrahundrasidiga biografin. Det är ett litet utkast av D’Annunzio som skildrar delar av hans kärlekshistoria med la Casati. Men filtrerade genom hans överspända fantasi vilket resulterat i en febrig liten studie i dekadensens motivbilder. Texten har aldrig tidigare översatts till svenska och ger ett fint kompletterande inifrånperspektiv till de skeenden som skildras i la Marchesa. Boken, som fått den svenska titeln I ruset, innehåller också en essä av Therese Bohman om D’Annunzios Elden där en annan av författarens kärlekshistorier ligger till grund för romanen.