Recensioner

Nattens mänsklighet Recenserad i Aftonbladet

”Vad lär oss historien? Varje undersökning av det förflutna säger åtminstone något också om vår egen tid. Det som är fullkomligt främmande blir sällan föremål för reflektioner. När Horace Engdahl tar sig an Rétif de la Bretonne så hittar han vår tid som en senkommen skugga till den franske författarens iakttagelser i det parisiska 1700-talet.”

Claes Wahlin har läst ”Nattens mänsklighet” och skriver om den i Aftonbladet!


[products limit=”1″ columns=”3″ orderby=”date” order=”DESC” ids=”207″]