Recensioner

Paulina 1880 i BTJ-häftet

I BTJ-häftet nr 15, 2017 (ej på nätet) skriver recensenten Bertil Jansson väldigt fint om Paulina 1880:

”Paulina strävar efter att uppfylla religionens stränga krav på renhet och ett leverne fritt från synd, en ambition som står i bjärt kontrast och konflikt med den lust som hon erfar till det verkliga livets sinnliga och lustfyllda attraktioner. Konsekvenserna blir ödesdigra. Historien går suggestivt framåt genom Paulinas inre monolog. Språket flyter på ett utsökt sätt och precis som i tidigare översättningar ger Hillevi Hellberg oss ett ovärderligt förord med biografisk information och relevant litteraturhistorisk orientering.”


[products limit=”1″ columns=”3″ orderby=”date” order=”DESC” ids=”203″]