Alastorpodden

Alastorpodden: Avsnitt #4 ute nu!

Alastorpoddens fjärde avsnitt handlar om katolicismen. Vi dissekerar det moderna projektet och funderar på vad som kan ha gått förlorat. Dekadensens texter sätts i sin historiska kontext, vad var det egentligen som det sena 1800-talets författare vände sig emot? Och hur kan de vara så moderna när de är så kritiska till det moderna projektet? Vi tittar närmare på vad det är i katolicismen som lockar ”våra” författare och hur deras längtan tar sitt uttryck.