Recensioner

Sånger utan ord recenserad i BTJ

”Elias Wraaks fina tolkningar, med parallelltext på franska, är så mycket viktigare eftersom så litet hittills är översatt. Många av dikterna har tonsatts av bland andra Leo Ferré och Claude Debussy. Med en kärnfull inledning och en kronologi över Verlaines liv introduceras vi i hans författarskap. Förklarande noter hör till dikterna. Wraak ger oss med denna samling liksom med sin översättning av Verlaines essäsamling De fördömda poeterna (2004) ett viktigt tillskott till vår kännedom om och orientering i fransk litteratur.”

Bertil Jansson, BTJ-häfte nr 1, 2017.


[products limit=”1″ columns=”3″ orderby=”date” order=”DESC” ids=”205″]