Artiklar

Dekadensen och färgen gult

Lästips! I Tidskriften Biblis sommarnummer medverkar Alastors Hillevi med en text om dekadenternas förhållande till färgen gult.

”Det gula präglar tidsandan, det kolorerar dekadensens texter – det
vill säga tematiskt men också rent fysiskt. Föga förvånande inskränker det sig inte till det inomtextliga när man har att göra med en riktning där gränsen mellan liv och dikt är i uppluckring. För ingen går så långt som dekadenterna i sin strävan att esteticera tillvaron, att bygga sina artificiella – och därmed också verkligheten överlägsna – paradis. Lustgårdar där opiumröken ligger tung och fukten stiger ångande från ondskans blommor – i dessa världar är diset alltid gult.”