Utgivningen

En låda ”De lemlästade” upphittad

Vi har hittat en låda av Hermann Ungars ”De lemlästade” på lagret. (Går att beställa på vår hemsida.) Ungar är särskilt aktuell tack vare våra vänner på förlaget h:ström som gett ut Ungars roman ”Klassen” som uppmärksammades i DN häromveckan.


Thomas Mann om Hermann Ungar: I hans humor, som är nattsvart, i hans sexuella melankoli, i hans bittra och ofta obehagligt övervägda sätt att uttrycka sin livsfilosofi – i hans själsliga och till och med fysiska fysionomi, fanns en blekhet, ett dödsmärke, en orubblig hopplöshet. Man behöver inte vara synsk för att tolka detta profetiskt; och allt detta hindrar mig från att betrakta hans tidiga död som en olyckshändelse?