Bokmässan Evenemang

Det händer i september

September blir en månad full av aktiviteter för Alastor!

Först skall Hillevi tala om sin egen roman Messalina och dekadenslitteratur i stort på Stockholms Stadsbibliotek den 14 september kl. 18.00. Stora delar av utgivningen kommer att finnas till försäljning!

Sedan deltar vi med ett bokbord på Poesimässan som i år hålls på Tranströmerbiblioteket och Medborgarplatsen 17 september kl. 11-19.

Till sist är det den stora Bokmässan i Göteborg 22–25 september. Ni hittar Alastor i monter B02:01 som vi delar med vännerna i Vertigo förlag. Vi anordnar dessutom två seminarier:

Proust före Proust (fredag 23 september 14.15 – 14.45)

Länge betraktades Marcel Proust som något av en gåta – bilden var att han gått direkt från ungdomens aningslösa liv i salongerna till arbetet med storverket På spaning efter den tid som flytt utan större förberedelser. Men 2018 upptäcktes nio tidigare okända noveller i ett privat arkiv. I dem kan vi följa hur Proust utforskade och slipade sin förmåga under åren som föregick mästerverket. Novellfragmentens svenska översättare Hillevi Norburg samtalar med Marcel Proust-sällskapets ordförande Emi-Simone Zawall om den tidige Proust och hur han liknar – och skiljer sig från – författaren till På spaning efter den tid som flytt.

Stéphane Mallarmé – den moderna poesins portalgestalt (lördag 24 september 16.00 – 16.45)

Stéphane Mallarmé stod i centrum för den franska symbolismen och blev en portalgestalt för den moderna europeiska poesin. Hans svårlästhet är omvittnad, men hans poesi, prosadikter och essäer präglas också av en omedelbart tillgänglig sinnlighet och suggestionskraft. Trots sin avgörande roll i litteraturhistorien har Mallarmé varit närmast oöversatt till svenska, men i år utkommer två volymer med hans texter i översättning. Hur och varför ska man läsa Mallarmé idag? I samtalet deltar Hillevi Norburg och Axel Englund, som översatt Prosa i urval respektive Dikter. Programledare: Horace Engdahl.