Den döda kvinnans gåtfulla leende

Kvinnoansikten är sällsynta bland dödsmasker, men det finns ett anslående undantag: i slutet av 1800-talet gjordes en dödsmask efter en ung kvinna som drunknat i Seine. Sedan dess har hon varit föremål för konstnärliga tolkningar av olika slag. Ändå är det ingen som vet vem hon egentligen är. Man finner knappast några dödsmasker i årets …